Zaznacz stronę

Kurator muzeum ma szeroki zakres obowiązków i jest odpowiedzialny za ochronę artefaktów. Praca ta wymaga również wysokiego poziomu wykształcenia. Pensja kuratora muzeum zależy od budżetu operacyjnego muzeum i regionu, w którym się ono znajduje. Amerykańskie Stowarzyszenie Muzeów od wielu lat prowadzi badania wynagrodzeń w tej branży.

Obowiązki kuratora muzeum

Podstawowe obowiązki kuratora muzeum obejmują zbieranie, konserwację i zapewnienie publicznego dostępu do obiektów kolekcji. Obowiązki te wymagają zachowania równowagi pomiędzy zachowaniem kolekcji a potrzebą promowania jej wykorzystania. Oprócz tych podstawowych obowiązków kuratorzy często angażują się w inne działania generujące przychody. Działania te mogą obejmować zapewnienie edukacji, rozwój dostępnych sklepów muzealnych lub organizowanie wycieczek.

Opis pracy kuratora będzie się różnił w zależności od muzeum, dla którego pracują. Ci, którzy pracują w większych muzeach, mogą intensywnie podróżować, aby badać kolekcje i organizować wystawy. Ci specjaliści zajmują się również procesem wypożyczania kolekcji. W mniejszych muzeach kuratorzy nie podróżują jednak zbyt wiele. Pracują w pełnym wymiarze czasu.

Kuratorzy muzealni potrzebują rozległego szkolenia w zakresie historii sztuki i innych dziedzin. Muszą też być zorganizowani i mieć doskonałe umiejętności zarządzania projektami i zasobami. Muszą również posiadać wiedzę na temat praktyk archiwalnych, obsługi obiektów i projektowania wystaw. Mogą potrzebować dyplomu w dziedzinie związanej z historią sztuki lub studiami muzealnymi.

Kuratorzy mogą być również odpowiedzialni za planowanie wystaw i programów zasięgowych. Mogą również przygotowywać katalogi wystaw i zarządzać pracownikami muzeum. W mniejszych muzeach kuratorzy mogą być jedynym płatnym personelem.

Wymagane wykształcenie

Kurator muzeum musi mieć dyplom ukończenia studiów muzealnych i pięć lat doświadczenia w tej dziedzinie. Stopień naukowy w dziedzinie muzealnictwa obejmuje kursy z historii sztuki, kuratorstwa, historii, chemii i administracji biznesowej. Kuratorzy muzeów muszą również kontynuować edukację, uczestniczyć w konferencjach zawodowych i publikować artykuły naukowe. Ci z muzealnych stopni specyficznych może być również poproszony o ukończenie programu PhD.

Kurator muzeum musi mieć szeroką wiedzę na temat historii, sztuki i technik renowacji. Muszą również posiadać dobre umiejętności organizacyjne i biznesowe. Niektórzy pracodawcy patrzą również przychylnie na znajomość języków obcych. Dodatkowo, stopień magistra lub doktora jest wysoce zalecany. Podczas okresu stażu, kuratorzy muzealni mogą być wolontariuszami w lokalnych muzeach.

Kuratorzy muzealni często pracują z artefaktami z przeszłości lub teraźniejszości, tworząc ekspozycje edukacyjne dla społeczeństwa. Większość kuratorów muzealnych to specjaliści w konkretnej dziedzinie. Jednak ich codzienne obowiązki mogą się wahać od renowacji artefaktów do pozyskiwania funduszy i public relations. Dlatego kurator muzeum musi mieć gruntowne wykształcenie we wszystkich dziedzinach, od historii sztuki po public relations.

Kuratorzy muzealni zazwyczaj wymagają stopnia magistra, a technicy muzealni – stopnia licencjata. Potrzebują również dobrych umiejętności organizacyjnych, a także umiejętności obsługi klienta. Muszą również być w stanie odzyskać dokumenty i zapisy z kolekcji. Muszą również znać techniki konserwacji i chemikalia.

Perspektywy zawodowe

Jako że liczba muzeów nadal rośnie, perspektywy zawodowe dla kuratorów muzealnych pozostają dobre. Istnieje stosunkowo niski wskaźnik rotacji i większa pula wykwalifikowanych kandydatów niż dostępnych stanowisk. Największymi pracodawcami są muzea sztuki i historii. Chociaż redukcje funduszy federalnych mogą wpłynąć na ekspansję i budowę nowych muzeów, ciągłe zainteresowanie społeczeństwa centrami kultury powinno utrzymać zapotrzebowanie na kuratorów na wysokim poziomie.

Aby zostać kuratorem muzeum, będziesz musiał mieć szeroką wiedzę na temat historii, studiów muzealnych, public relations i technik renowacji. Będziesz również musiał mieć dobre umiejętności organizacyjne, zarządzania i biznesu. Znajomość języków obcych jest również korzystna w tej dziedzinie. Wreszcie, musisz mieć dyplom ukończenia studiów i co najmniej pięć lat doświadczenia w terenie.

Istnieje wiele sposobów, aby uzyskać doświadczenie jako kurator muzeum. Kilka organizacji muzealnych będzie oferować staże dla przyszłych kuratorów. Szukaj tych, które oferują płatne staże. Wolontariat w muzeum da Ci bezcenne doświadczenie i kontakty. Możesz również rozważyć wystawienie własnej wystawy lub zorganizowanie pokazu, aby zdobyć doświadczenie.

Jako kurator muzeum będziesz miał możliwość zaangażowania się w zachowanie wspólnej historii społeczeństwa, celebrowanie kultury i edukację ludzi w każdym wieku. Możesz również przyczynić się do inicjatyw fundraisingowych, działać jako specjalista ds. public relations, pisać wnioski o dotacje i pracować jako asystent badawczy.