Zaznacz stronę

Istnieje wiele różnych karier w muzeach. Są projektanci wystaw, kuratorzy, archiwiści, promocja sprzedaży i więcej. Możesz nawet zdecydować się na pracę w dziedzinie skamieniałości! Ale co wiąże się z pracą w muzeum? Oto kilka przykładów.

Projektant wystaw

Jeśli masz talent do projektowania i jesteś dobrym komunikatorem, możesz chcieć kontynuować karierę jako projektant wystaw w muzeum. Ta praca może wymagać różnych umiejętności, w tym kreatywności i twardych umiejętności technicznych. Skuteczni projektanci muszą być w stanie szybko syntetyzować informacje i dobrze rozumieć treść.

Pierwszym krokiem do zostania projektantem eksponatów jest zdobycie stopnia naukowego. Ta pozycja zwykle wymaga stopnia licencjata w projektowaniu lub pokrewnej dziedzinie. Ponadto, musisz mieć pewne doświadczenie w pracy z eksponatami. Istotne jest również, aby nadążyć za trendami w branży i nauczyć się korzystać z oprogramowania do projektowania.

Następnym krokiem w procesie projektowania eksponatów jest zrozumienie docelowej grupy odbiorców. Oznacza to opracowanie konkretnych personaliów klientów. Aby to zrobić, możesz zacząć od zbadania demografii obecnych gości muzeum i okolicy. Po uzyskaniu tych informacji można utworzyć personę zwiedzającego, która pomoże w procesie projektowania eksponatu.

Kurator

Kurator w muzeum opiekuje się kolekcjami dzieł sztuki i artefaktów. Jego lub jej rola obejmuje nabywanie, opiekę, wyświetlanie, interpretację i rozwój kolekcji muzealnych. Ostatecznie jego zadaniem jest edukacja społeczeństwa. Rola ta wymaga również zarządzania budżetem muzeum, personelem i public relations. On lub ona musi być również dobry w sieci z zewnętrznych agencji i kolegów.

Praca wymaga wysokiego stopnia umiejętności organizacyjnych i wielkie oko do projektowania. Kuratorzy muszą być również skrupulatni w swojej dokumentacji, ponieważ nabytki muzealne i pożyczki muszą być odpowiednio skatalogowane. Zrozumienie podstawowych praktyk księgowych może pomóc przygotować aspirującego kuratora muzeum do tej transakcyjnej strony ich roli.

Kuratorzy muzealni potrzebują również silnych umiejętności badawczych. Często pracują z uczonymi i naukowcami, aby stworzyć wystawy. Udany zespół kuratorski pracuje jako spójna jednostka, aby dotrzeć do publiczności. Pisanie grantów również stało się dużą częścią pracy.

Archiwista

Archiwista w muzeum organizuje wystawy, publikacje, warsztaty i wycieczki. Archiwista pomaga również promować kolekcje i usługi, promuje relacje współpracy i opowiada się za wsparciem finansowym. Archiwiści ci ściśle współpracują z innymi pracownikami muzeum i innymi działami, aby stworzyć znaczące programy i usługi, które promują misję muzeum.

Archiwiści różnią się od kuratorów tym, że skupiają się na organizacji i opisie. Jednak obie profesje uznają potrzebę zachowania zapisów i udostępnienia ich naukowcom i ogółowi społeczeństwa. Archiwa muzealne powinny być zorganizowane i skategoryzowane zgodnie z misją i wizją organizacji. Na przykład, muzeum może skupić się na historii miejsca lub kultury, którą reprezentuje.

Rola Archiwisty w muzeum może być wymagająca i satysfakcjonująca. Opis stanowiska powinien być dostosowany do specyficznych aspektów organizacji, takich jak rozmiar i lokalizacja. Również opis powinien zawierać szczegóły dotyczące środowiska pracy.

Promocja sprzedaży

W przeciwieństwie do zwykłego sektora detalicznego, muzea zazwyczaj nie stosują promocji sprzedaży. Wyjątkiem jest otwarty dom, ale w większości polegają one na spacerach i doświadczeniach przeszłych klientów, aby napędzać przyszły biznes. Poprzez tworzenie angażujących treści, muzea mogą przyciągnąć nowych odbiorców i zwiększyć sprzedaż. Ponadto mogą tworzyć unikalne wydarzenia, które przyciągną nowe tłumy.

Media społecznościowe są potężnym narzędziem dla muzeów, a to świetne miejsce do angażowania się z odwiedzającymi. Właściwy rodzaj obecności w mediach społecznościowych pomoże Twojemu muzeum przyciągnąć nowych odbiorców i zbudować rozpoznawalność marki. Muzea mogą również korzystać z treści generowanych przez użytkowników (UGC), aby zaangażować się w kontakt z odwiedzającymi, co jest bardzo skuteczną strategią marketingową.

OprogramowanieCRM może pomóc muzeom dostosować swoje strategie marketingowe i skierować je do konkretnych profili klientów. Pozwala firmom dowiedzieć się więcej o swoich klientach w czasie rzeczywistym i może pomóc muzeom rozwijać nowe podejścia. Muzea muszą dostosować się do nowych trendów i zrozumieć publiczność, którą chcą przyciągnąć.